Bestuur

 Het bestuur van de Foundation 1904 bestaat uit: 

- Willem Scholtes, voorzitter
- Olaf Bekker, secretaris
- Daria Luca Ofman, penningmeester

 

De leden van het bestuur ontvangen geen salarissen, honoraria of andere belaste vergoedingen.

 

RSIN: 6842728